Activ financiar

Un activ financiar este orice activ care reprezintă :

a) numerar;

b) un instrument de capitaluri proprii al unei alte entităti;

c) un drept contractual:

– de a primi numerar sau un alt activ financiar de la o altă entitate; sau

– de a schimba active sau datorii financiare cu altă entitate în conditii care sunt potential favorabile entitătii; sau

d) un contract care va fi sau poate fi decontat în propriile instrumente de capitaluri proprii si  este:

– un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligată să primească un număr variabil al propriilor instrumente de capitaluri proprii; sau

– un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat în alt fel decât prin schimbul unei sume fixe de numerar sau alt activ financiar pentru un număr fix din instrumentele de capital ale entitătii. În acest scop, instrumentele de capital ale entitătii nu includ instrumente care sunt ele însele contracte pentru primirea sau livrarea propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entitătii.

Articole similare

Comentariul tau aici