Asigurarea RCA multiplă

Asigurarea RCA multiplă
(1) În cazul în care, pentru acelaşi vehicul, la data producerii accidentului, existau mai  multe contracte RCA valabile, despăgubirea se suportă în părţi egale de către toţi asigurătorii  RCA.
(2) Despăgubirea se plătește integral de către asigurătorul RCA la care s-a adresat  persoana prejudiciată, urmând ca ulterior asigurătorul RCA în cauză să se îndrepte împotriva  celorlalţi asigurători RCA pentru recuperarea părţii de despăgubire, plătită în numele acestora.
(3) Asiguratul are obligația de a informa asigurătorul RCA despre încheierea altor  contracte RCA cu alţi asigurători RCA și poate opta pentru menţinerea în vigoare a unui singur  contract RCA; dreptul de opţiune se exercită o singură dată pe perioada unui an calendaristic.

Articole similare