Asociere, fara personalitate juridica

Asociere, fără personalitate juridică – este orice asociere în participaţiune, grup de interes economic, societate civilă sau altă entitate care nu este o persoană impozabilă distinctă, în înţelesul impozitului pe venit şi pe profit, conform normelor emise în aplicare.

Articole similare