Avizul de însotire a marfii

Avizul de însotire a marfii serveste ca:
– document de însotire a marfii pe timpul transportului, dupa caz;
– document ce sta la baza întocmirii facturii, dupa caz;
– dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiasi entitati;
– document de primire în gestiune, dupa caz;
– document de descarcare din gestiune a bunurilor cedate cu titlu gratuit

Articole similare