Bilet de lombard

Bilet de lombard – reprezinta un inscris eliberat de o institutie specializata prezentatorului de obiecte in vederea acordarii de imprumuturi. Biletul de lombard este nominal si are inscrise obligatoriu urmatoarele elemente : numele si prenumele persoanei care primeste imprumutul, nr actului de identitate, data acordarii imprumutului, scadenta acestuia, descrierea obiectului prezentat pt obtinerea imprumutului.

Articole similare