Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România – asociaţie profesională,  independentă şi autonomă a tuturor societăților de asigurare, indiferent de forma de organizare și  de statul în care își au sediul social, care, în baza legii, au dreptul să practice în România asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și care îndeplinește atribuțiile de birou național auto, de organism de plată a  despăgubirilor, de organism de compensare, de centru de informare, precum și alte atribuții  conferite prin lege.

Articole similare