Bonus-malus

Bonus malus este un sistem prin care asiguratul se incadrează in una dintre :

  • clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau
  • in una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare)

in funcţie de istoricul de daunalitate realizat de asigurat/utilizator în perioada de referinta.

Baza legala : Norma nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

Articole similare