Buget general consolidat

Bugetul general consolidat este ansamblul tuturor bugetelor publice, componente ale sistemului bugetar, agregate şi consolidate pentru a forma un întreg.

Articole similare