CAEN – 0111

CAEN 0111 – Cultivarea cerealelor ( exclusiv orez ), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte
oleaginoase.

Articole similare