CAEN 3831

CAEN 3831 – Demontarea ( dezasamblarea ) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
materialelor

Articole similare