Când se recuperează sumele plătite drept despăgubire de către asigurator ?

Asigurătorul RCA recuperează sumele plătite drept despăgubire de la persoana  răspunzătoare de producerea prejudiciului, în cazul în care se dovedește că:
a) accidentul a fost produs cu intenţie;
b) accidentul a fost produs în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziţiile  legale privind circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni săvârşite cu intenţie, chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau în timpul comiterii altor infracţiuni săvârşite  cu intenţie;
c) accidentul a fost produs în timpul când autorul infracţiunii săvârşite cu intenţie  încearcă să se sustragă de la urmărire;
d) persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului a condus vehiculul fără consimţământul contractantului;
e) asiguratul a refuzat în mod nejustificat îndeplinirea obligaţiilor sale împiedicând în  acest fel asigurătorul RCA să desfăşoare propria investigaţie conform prevederilor art. 18  alin. (3), iar asigurătorul este în măsură să probeze că acest fapt a condus la plata nejustificată a  despăgubirii.

Articole similare