Capacitatea de exercitiu

Capacitatea de exercitiu este aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile.

Articole similare