Capitalul fix

Capitalul fix- bunurile investite care participa la mai multe cicluri de expoatare, si se inlocuiesc dupa un anumit numar de ani de utilizare ( ex.: masini, utilaje, mobiliert, etc).

Articole similare