Cedent

Cedent – este o persoana care are calitatea de creditor, in baza unui contract de cesiune, transmite dreptul sau de creanta unei alte persoane, numita cesionar, aceasta dobandind toate drepturile cedentului.

Articole similare