Chirografar

Creditorul debitorului care nu are constituite garantii fata de patrimonial debitorului si care nu are privilegii insotite de drepturi de retentie, ale carui creante sunt curente la data deschiderii procedurii insolventei , precum si creante noi, aferente activitatilor curente in perioada de observatie.

Articole similare