Chitanta pentru operatiuni în valuta

Chitanta pentru operatiuni în valuta sunt documente justificative de inregistrare în registrul de casa/registrul de casa in valuta si in contabilitate a încasarilor si platilor efectuate în numerar (lei/valuta), precum si a depunerilor de sume la casieria
entitatii.

Articole similare