Constatarea amiabilă de accident

(1) Pentru evenimentele în care sunt implicate două vehicule, din care rezultă numai  prejudicii materiale, informarea societăţilor din domeniul asigurărilor se poate face şi în baza  unui formular tipizat, eliberat de către societăţile din domeniul asigurărilor, denumit în  continuare constatare amiabilă de accident, în care conducătorii vehiculelor implicate  consemnează informații privind data şi locul producerii accidentului, datele de identificare ale  conducătorilor auto implicaţi, ale proprietarilor vehiculelor implicate, datele vehiculelor  implicate şi ale propriilor societăţi de asigurare RCA, precum şi informaţii privind  circumstanţele producerii accidentului.
(2) Forma, dimensiunile, conţinutul şi procedurile privind utilizarea formularului tipizat  sunt stabilite prin reglementări ale A.S.F.

Articole similare