Contabilitatea de angajamente

 

Contabilitatea de angajamente presupune ca efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este incasat sau plătit) si sunt înregistrate în contabilitate si raportate în situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Articole similare