Contabilitatea de gestiune

Are ca obiect de studiu prelucrarea si prezentarea informatiei contabile privind controlul gestiunii interne, a utilizarii factorilor de productie. Este axata pe fundamentarea, urmarirea si controlul executiei bugetelor de venituri si cheltuieli, precum si pe estimarea si calculul costurilor si rezultatelor economico-financiare analititice pe functii, activitati, produse, lucrari, servicii etc.

Articole similare