Contract de comision

Contractul de comision este contractul prin care o parte, numită comisionar, se obligă pe baza împuternicirii celeilalte părţi, numită comitent, să încheie anumite acte de comerţ, în nume propriu, dar pe seama comitentului, în schimbul unei renumeraţii, numită comision.

Articole similare