Contract RCA

Contract RCA – contractul de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru  prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie care atestă existenţa  asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule;  condițiile contractuale pentru asigurarea RCA sunt stabilite de prezenta lege și de reglementările  Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., emise în aplicarea  acesteia; forma și conținutul contractului RCA se stabilesc prin reglementări ale Autorității  A.S.F.

Articole similare