Contractul de concesiune de servicii

Potrivit legii 98/2016 contractul  de concesiune de servicii este  contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, incheiat in scris, prin care una sau mai multe entitati contractante incredinteaza prestarea si gestionarea de servicii, altele decat executarea de lucrari prevazuta la lit. g), unuia sau mai multor operatori economici, în care contraprestatia pentru servicii este reprezentata fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept insotit de o plata.

Articole similare