Contractul pe termen lung

Conform Legii 98/2016 contractul  pe termen lung este  contractul de concesiune incheiat pe o durata de cel puţin 5 ani, care cuprinde durata de executie a lucrărilor ori a constructiei, daca acesta are o componenta care consta in executia de lucrari ori a unei constructii, precum si durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel incat contractantul sa obtina un profit rezonabil.

Articole similare