Contractul RCA se desființează în următoarele situații

Contractul RCA se desființează de drept dacă:
a) riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă înainte de a începe  obligaţia asigurătorului RCA;
b) producerea riscului asigurat a devenit imposibilă după începerea obligaţiei  asigurătorului RCA.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), atunci când asiguratul a plătit integral sau în rate  prima de asigurare, acesta este îndreptățit să o recupereze proporțional cu perioada neexpirată a  contractului RCA, daca nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse  în perioada de valabilitate a asigurării; în cazul în care asigurătorul RCA este obligat la plata  unor despăgubiri pentru evenimente acoperite prin contractul RCA, asigurătorul RCA este  îndreptăţit să recupereze de la asigurat prima de asigurare restituită acestuia, la cerere.
(3) Asigurătorul RCA poate rezilia contractul RCA ca urmare a neplății primei de
asigurare la scadență în cazurile și în condițiile prevăzute de reglementările A.S.F. în aplicarea
prezentei legi.
(4) Asiguratul poate denunţa contractul RCA în cazul retragerii autorizaţiei de
funcţionare a asigurărorului RCA sau al pronunţării de către instanţa judecătorească competentă
a hotărârii privind deschiderea procedurii de faliment a acestuia.

Articole similare