Control intern

Din punct de vedere al reglementarilor contabile actuale (Ordinul 3055/2009), controlul intern al entităţii este acea activitate care vizează asigurarea:

– conformităţii cu legislaţia în vigoare;

– aplicării deciziilor luate de conducerea entităţii;

– bunei funcţionări a activităţii interne a entităţii;

– fiabilităţii informaţiilor financiare;

– eficacităţii operaţiunilor entităţii;

– utilizării eficiente a resurselor;

– prevenirii şi controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate etc.

Articole similare

Comentariul tau aici