Contul 401

Contul 401 “Furnizori”Cu ajutorul acestui cont se ține evidența datoriilor și a decontărilor în relațiile cu furnizorii, alții decât entitățile afiliate, entitățile asociate și entitățile controlate în comun, pentru aprovizionările de bunuri sau serviciile prestate.

Contul 401 “Furnizori” este un cont de pasiv.

În creditul contului 401 “Furnizori” se înregistrează:

– valoarea la preț de cumpărare sau standard (prestabilit) al materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, activelor biologice de natura stocurilor, mărfurilor și ambalajelor, achiziționate cu titlu oneros de la terți pe bază de facturi (301, 302, 303, 361, 371, 381, 321, 322, 323, 326, 327, 328), precum și diferențele de preț în plus sau nefavorabile aferente, în cazul în care evidența acestora se ține la prețuri standard (308, 368, 388);

– valoarea la preț de înregistrare a produselor aduse de la terți (341 la 347);

– rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exercițiul financiar curent, aferente exercițiilor financiare precedente (117);

– valoarea materialelor achiziționate, nestocate și consumul de energie și apă (604, 605);

– valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate de furnizori (409);

– valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, mărfurilor, ambalajelor etc. achiziționate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (601, 602, 603, 607, 608);

– valoarea serviciilor prestate de terți (611 la 626, 628, 471);

– valoarea facturilor primite, în cazul în care acestea au fost evidențiate anterior ca facturi nesosite (408);

– taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor (4426);

– valoarea timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și călătorie și a altor valori achiziționate (532);

– valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților datorate terților (658);

– valoarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră achiziționate, aferente perioadei (652);

– diferențele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665);

– diferențele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (668);

– valoarea avansurilor facturate (409).

În debitul contului 401 “Furnizori” se înregistrează:– plățile efectuate către furnizori (512, 531, 541, 542);

– valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit (403);

– valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăților cu aceștia (409);

– sumele nete achitate colaboratorilor și impozitul reținut (512, 531, 444);

– valoarea la preț de înregistrare a produselor cuvenite unităților prestatoare, ca plată în natură potrivit prevederilor contractuale (345);

– datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758);

– valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării (609);

– valoarea sconturilor obținute de la furnizori (767);

– valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, predate furnizorului (409);

– diferențele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către furnizori, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (765);

– diferențele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (768).

Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor.

Articole similare