Contul 4901

Contul 4901 – Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor

Articole similare