Contul 4903

Contul 4903 – Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor corporale.

Articole similare