Contul 591

591 “Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate”

Cu ajutorul contului 591 “Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate” se ține evidența constituirii ajustărilor pentru pierderea de valoare a investițiilor financiare la entități afiliate, a obligațiunilor emise și răscumpărate, obligațiunilor și a altor investiții financiare și creanțe asimilate, precum și a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, după caz.

Contul 591 “Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate” este un cont de pasiv.

În creditul contului 591 “Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate” se înregistrează:

– valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie, constituite sau suplimentate, după caz (686).

În debitul contului 591 “Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate” se înregistrează:

– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (786).

Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru pierderile de valoare, existente la sfârșitul perioadei.

Articole similare