Contul 595

595 “Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate”

Cu ajutorul contului 595″Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate” se ține evidența constituirii ajustărilor pentru pierderea de valoare a investițiilor financiare la entități afiliate, a obligațiunilor emise și răscumpărate, obligațiunilor și a altor investiții financiare și creanțe asimilate, precum și a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, după caz.
Contul 595 “Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate” este un cont de pasiv.
În creditul contului 595 “Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate” se înregistrează:
– valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie, constituite sau suplimentate, după caz (686).
În debitul contului 595 “Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate” se înregistrează:
– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (786).
Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru pierderile de valoare, existente la sfârșitul perioadei.

Articole similare