Contul 596

596 “Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor”

Cu ajutorul contului 596 “Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor”  se ține evidența constituirii ajustărilor pentru pierderea de valoare a investițiilor financiare la entități afiliate, a obligațiunilor emise și răscumpărate, obligațiunilor și a altor investiții financiare și creanțe asimilate, precum și a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, după caz.
Contul 596 “Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor” este un cont de pasiv.
În creditul contului 596 “Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor” se înregistrează:
– valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie, constituite sau suplimentate, după caz (686).
În debitul contului 596 “Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor” se înregistrează:
– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (786).
Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru pierderile de valoare, existente la sfârșitul perioadei.

Articole similare