Contul 598

598 “Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate”

Cu ajutorul contului 598 “Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate” se ține evidența constituirii ajustărilor pentru pierderea de valoare a investițiilor financiare la entități afiliate, a obligațiunilor emise și răscumpărate, obligațiunilor și a altor investiții financiare și creanțe asimilate, precum și a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, după caz.

Contul 598 “Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate” este un cont de pasiv.

În creditul contului 598 “Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate” se înregistrează:

– valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie, constituite sau suplimentate, după caz (686).

În debitul contului 598 “Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate” se înregistrează:

– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (786).

Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru pierderile de valoare, existente la sfârșitul perioadei.

Articole similare