Contul 6818

Contul 6818 – Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor.

Articole similare