Contul 103

Contul 103 “Alte elemente de capitaluri proprii”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa beneficiilor acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii, precum şi a diferenţelor de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină şi a diferenţelor din evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare.

Contul 1031 “Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii” este un cont de pasiv, iar conturile 1033 “Diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o entitate străină” și 1038 “Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării și alte elemente de capitaluri proprii” sunt conturi bifuncționale.În creditul contului 103 “Alte elemente de capitaluri proprii” se înregistrează:– valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaților (643);– diferența favorabilă de schimb valutar, înregistrată în situațiile financiare anuale consolidate, în relație cu un element monetar care face parte dintr-o investiție netă a entității într-o entitate străină (765);– creșterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare, inclusă direct în capitalul propriu, în cadrul situațiilor financiare anuale consolidate (501).În debitul contului 103 “Alte elemente de capitaluri proprii” se înregistrează:– valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaților și care majorează capitalul social (101);– diferența nefavorabilă de schimb valutar, înregistrată în situațiile financiare anuale consolidate, în relație cu un element monetar care face parte dintr-o investiție netă a entității într-o entitate străină (665);– ajustarea rezervei de valoare justă, ca urmare a diferențelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare, în cadrul situațiilor financiare anuale consolidate (501).

Articole similare