CPV

Potrivit Legii 98/2016 CPV – nomenclatorul de referintă în domeniul achizitiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV)

Articole similare