Cota-parte

Cota-parte – cota de proprietate care ii revine din proprietatea comuna fiecarui apartament proprietate individuala si care este inscrisa in actul de proprietate; in situatia in care cotele-parti nu sunt inscrise in actele de proprietate, ele vor fi stabilite corespunzator cu raportul dintre suprafata utila a fiecarui apartament si totalul suprafetelor utile ale tuturor apartamentelor din imobil.

Articole similare