CSIPPC

Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile este o instituţie publică autonomă cu personalitate juridică şi reprezintă autoritatea competentă în domeniul supravegherii publice a auditului statutar.
Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile(CSIPPC ) funcţionează şi îşi desfăşoară activitatea în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G. nr. 90/2008).

Articole similare