Culpa comună

Culpa comună
(1) În situaţia în care persoana prejudiciată a contribuit, din culpă, la producerea  accidentului sau la mărirea prejudiciului, cel chemat să răspundă va fi ţinut răspunzător numai 9  pentru partea din prejudiciu care îi este imputabilă – culpa comună; în astfel de situaţii întinderea  răspunderii fiecărei persoane va fi cea constatată prin orice mijloc de probă.
(2) În situaţia în care nu se poate stabili întinderea răspunderii fiecărei persoane, aceasta  se va stabili în cote egale, în raport cu numărul părţilor implicate în accident, fiecare parte având  dreptul la des ăgubire în proporţia în care nu s-a făcut răspunzătoare de producerea  accidentului.

Articole similare