Debitor fiscal

Debitor fiscal – este titularul unei obligaţii de plată corelativă unui drept de creanţă fiscală.

Articole similare