Diluare

Diluare – este o reducere a rezultatului pe actiune sau o crestere a pierderii pe actiune ce rezulta in urma ipotezei ca instrumentele convertibile sunt convertite, ca optiunile si warantele sunt exercitate, sau ca actiunile ordinare sunt emise dupa indeplinirea unor conditii specificate.


Articole similare