Document al concesiunii

Document al concesiunii – anuntul de concesionare, documentatia de atribuire, precum si orice document suplimentar emis de entitatea contractanta sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau a stabili elementele concesiunii sau ale procedurii de atribuire;

Articole similare