Documentatia de atribuire

Potrivit Legii 98/2016 documentatia de atribuire -este documentul concesiunii care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si explicita cu privire la cerintele entitatii contractante sau la elementele concesiunii, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice sau documentul descriptiv, conditiile contractuale propuse, formatele si modul de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile candidatilor/ofertantilor, studiul de fundamentare.

Articole similare