EMCS

Este acronimul de la Excise Movement and Control System – Sistemul de Control al Mişcărilor cu Produse Accizabile.

Este un sistem computerizat de monitorizare a mişcărilor intracomunitare cu produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor. Începând cu 1 Aprilie 2010, acesta a înlocuit documentul pe suport hârtie (documentul administrativ de însoţire – DAI) cu mesaje electronice transmise de expeditor către destinatar prin intermediul administraţiilor Statelor Membre.

Articole similare