Entitate transparenta fiscal

Entitate transparenta fiscal – este orice asociere, asociere in participatiune, asocieri in baza contractelor de exploatari in participatie, grup de interes economic, societate civila sau alta entitate care nu este persoana impozabila distincta, fiecare
asociat/participant fiind subiect de impunere in intelesul impozitului pe profit sau pe venit, dupa caz;

Articole similare