Equity ratio (rata capitalului propriu)

 

 Equity ratio ( rata capitalului propriu) : indicator financiar care se determina ca raport intre capital propriu si total activ. Este un indicator specific Europei Centrale. In SUA se foloseste un alt indicator – debt to equity ratio- calculat ca raport intre total datorii si capital propriu.

 Acest indicator arata masura in care capitalul propriu este utilizat pentru a finanta activele companiei.

Articole similare