Factor de fructificare

Factor de fructificare – relatie care permite aducerea in prezent a unor sume trecute, sau sunt duse din prezent sume in viitor, marind valoarea acestora. Se pleaca de la ideea ca o unitate monetara depusa la o institurie de credit sau financiara va aduce dupa trecerea primului an o anumita dobanda, profit sau dividend (a), suma care valorificata in continuare devine 1+a. Facrorul de fructificare are urmatoarea formula : F=[1+a]n unde n=nr de ani pentru care se face actualizarea, a=rata de actualizare.


Articole similare