Fondul de garantare a creantelor salariale

Fondul de garantare a creantelor salariale este un fond din care se asigură plata creanţelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă şi din contractele colective de muncă încheiate de salariaţi cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii insolvenţei şi faţă de care a fost dispusă măsura ridicării totale sau parţiale a dreptului de administrare, denumiţi în continuare angajatori în stare de insolvenţă.

Angajatorii contribuie la acest fond cu o cota de 0,25% aplicata castigurilor brute obtinute de angajati.

Articole similare

Comentariul tau aici