Functionar public

Functionar public – este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fara o remuneratie :

  • exercita atributii si responsabilitati, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor puterii legislative, executive sau judecatoresti;
  • exercita o functie de demnitate publica sau o functie publica de orice natura;
  • exercita, singura sau impreuna cu alte persoane, in cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atributii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.


Articole similare