Fuziunea

Fuziunea reprezinta ansamblul de operatiuni prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc separat: transmiterea elementelor de active, datorii si capitaluri proprii la una dintre societati sau constituirea unei noi societati comerciale in scopul comasarii activitatilor.


Articole similare