Import de produse accizabile

Import de produse accizabile – inseamna intrarea pe teritoriul Uniunii Europene de produse accizabile, cu exceptia cazului in care produsele, la intrarea lor pe teritoriul Uniunii Europene, sunt plasate sub un regim sau sub o procedura vamala suspensiva, precum si iesirea lor dintr-un regim ori o procedura vamala suspensiva;

Articole similare